Kolejny już  raz – w czasie Dożynek, mieszkańcy gminy Lipnica Murowana dziękowali za zebrane plony. Ta prastara uroczystość pokazuje wielki szacunek rolników do  chleba, który jest owocem i symbolem  ich ciężkiej, całorocznej pracy.  W niedzielę 17 sierpnia Dożynki Gminne rozpoczęła Msza św.  odprawiona w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Ap. w Lipnicy Murowanej, na którą przedstawiciele poszczególnych sołectw przybyli z pięknymi wieńcami żniwnymi.

Tuż po nabożeństwie delegacje barwnym korowodem udały się na stadion sportowy w Lipnicy Dolnej, by uczestniczyć w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i zaprezentować na scenie obrzędy związane ze świętem plonów. Na wstępie gospodarz gminy – wójt Tomasz Gromala w swoim przemówieniu podkreślił jak ważna i  ciężka w obecnych czasach jest praca rolnika. Na uroczystość przybyli także: ks. Zbigniew Kras – proboszcz lipnickiej parafii, Przewodniczący Rady Powiatu Bocheńskiego – Jarosław Marzec, radni Rady Gminy Lipnica Murowana wraz z Przewodniczącym – Józefem Radziętą oraz sołtysi. Występy zespołów i grup obrzędowych oceniała komisja artystyczna w składzie: Agnieszka Żołna-Zdunek – dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej; Stanisław Paprota – Prezes Podgórskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego oraz Tadeusz Goryl – kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej. Po zakończeniu wszystkich prezentacji jury w kategorii „wieniec tradycyjny” postanowiło przyznać 4 równorzędne nagrody dla: Grupy Obrzędowej „Górzanie” z Lipnicy Górnej, Grupy Obrzędowej z Lipnicy Murowanej, Grupy Obrzędowej z Borównej oraz Grupy Obrzędowej z Rajbrotu. W kategorii „wieniec współczesny” nagrodę otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich wraz z mieszkańcami obwodu głosowania nr 2. Chlebem, który każde sołectwo złożyło na ręce wójta gminy została poczęstowana publiczność, zaś wykonawcy na scenie niejednokrotnie podkreślali jego wartość i wyrażali życzenia, by nie zabrakło go żadnej rodzinie.

W czasie trwania Dożynek przybyła publiczność miała także okazję do skosztowania potraw i wypieków przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców Lipnicy Dolnej. Z kolei Grupa „Kasztany” przygotowała prezentacje dożynkowych tradycji ludowych. Na pięknie przyozdobionych stoiskach działo się naprawdę wiele. Goście mogli zobaczyć jak powstaje prawdziwe wiejskie masło, jak klepie się kosę czy robi powrósła. Każdy mógł wykonać bukiecik ze zbóż oraz bibułowych kwiatów, który na pamiątkę zabrał ze sobą do domu. Dodatkowo miłośnicy zdrowych, tradycyjnych produktów kosztowali wiejskiego chleba, podpłomyków, masła, kwaśnego mleka, sera białego oraz warzyw i owoców. Nie zabrakło konkursów o dożynkowej tematyce w których nagrody ufundowała Pizzera Torino z Lipnicy Murowanej.

Tuż po ogłoszeniu wyników i wręczeniu dyplomów na estradzie w regionalnych, barwnych strojach zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca „Iwkowianie” z Iwkowej. Zaś na zakończenie zespół muzyczny „Cover” poprowadził trwający do samej północy festyn pod gwiazdami.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim rolnikom za trud ciężkiej pracy i wielkie serce, które wkładają w to, by nikomu z nas nigdy nie zabrakło chleba. Dziękujemy mieszkańcom gminy za kultywowanie dożynkowych tradycji, wykonanie wińców żniwnych, przygotowanie obrzędów oraz barwnego korowodu z konnymi zaprzęgami. 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content