Ferie zimowe dobiegły końca ale wspomnienia tych zimowych, wolnych od zajęć szkolnych dni, pozostaną z pewnością długo w pamięci dzieci. Ciekawie przedstawiał się program przygotowany przez świetlice wiejskie. Był to czas spędzony mile i w aktywny sposób podczas warsztatów, gier, zabaw, spotkań z zaproszonymi gośćmi i innych ciekawych wydarzeń.

W tym czasie Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej realizował także projekt pn. „Baw się razem z nami” – Ferie zimowe połączone z programem profilaktycznym „Zadbajmy o siebie i otaczające nas środowisko”, dofinansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach zadania odbyły się pogadanki i prelekcje na temat zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu, używania narkotyków, palenia papierosów oraz niewłaściwego korzystania z Internetu. Wspólnie z pracownikami Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego przeprowadzone zostały warsztaty przyrodnicze dotyczące środowiska naturalnego, jego funkcjonowania, stopnia zanieczyszczenia oraz uwrażliwienia na sprawy dbania o czystość i ochronę przyrody. Została także zorganizowana wycieczka do Krakowa, podczas której dzieci miały okazję obejrzenia wystaw: figur stalowych i z klocków lego. Świetlice organizowały również zajęcia plastyczne, spotkania ze strażakami z Ochotniczych Straży Pożarnych, na których dowiedziały się wiele ciekawych rzeczy na temat wykonywanej pracy strażaka. Odbyło się również przedstawienie z okazji dnia babci i dziadka z pięknymi występami, życzeniami i wzruszeniami. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Już dzisiaj zapraszamy na wakacje wszystkie chętne dzieci, a przez cały rok na świetlice gdzie zawsze dużo się dzieje.

 

Świetlica Wiejska w Rajbrocie

 

Świetlica Wiejska w Lipnicy Dolnej

 

Świetlica Wiejska w Lipnicy Murowanej

 

Świetlica Wiejska w Borównej

 

Świetlica Wiejska w Lipnicy Górnej

 

Wycieczka do Krakowa 

 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content