Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2020 roku pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2020”. Do konkursu zostało złożonych 100 ofert z których 51 otrzymało dotacje. Ku naszej radości wśród nagrodzonych znalazła się Strażacka Orkiestra Dęta z Lipnicy Dolnej, która otrzymała wsparcie w wysokości 7000 zł. W ramach projektu pn. „Czasy inne, pasja ta sama – aktywizacja Strażackiej Orkiestry Dętej w Lipnicy Dolnej”, zostanie zakupiony instrument muzyczny – puzon basowy oraz zorganizowany i nagrany koncert orkiestry, który następnie będzie udostępniony w wersji on-line w mediach społecznościowych.

Orkiestry dęte to trwały, barwny element kultury i pejzażu Małopolski. Naszym celem jest wsparcie w tym obszarze, które pozwoli na rozwijanie pasji, talentów i aktywnych postaw w różnych grupach wiekowych – mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Wniosek do konkursu został przygotowany przez Gminny Dom Kultury przy współpracy z Podgórskim Stowarzyszeniem Kulturalno-Społecznym.

 

logom3 GDK Lipnica Murowana

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content