Jak i w latach poprzednich tak i w tym roku warsztaty wykonywania lipnickich palm wielkanocnych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. W czasie trzech spotkań pracownicy Gminnego Domu Kultury przekazywali tą osobliwą, wielowiekową tradycję wszystkim zainteresowanym.

14, 15 oraz 17 marca gościliśmy u siebie uczestników z: Świetlicy Wiejskiej w Łazach, Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie, Niepublicznego Przedszkola Językowego „Fikander” w Brzesku, Szkoły Podstawowej z Nieszkowic Wielkich oraz z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tarnowie.

Historia konkursu, postać jego inicjatora, tajniki wykonywania palm oraz projekcje filmów z konkursów – archiwalnego oraz współczesnego zaciekawiły przybyłych, którzy po przeprowadzonych zajęciach deklarowali również wielką chęć podziwiania palmowego widowiska na żywo.

Cieszymy się, że  nasza palmowa tradycja wzbudza tak wielkie zainteresowanie wśród mieszkańców powiatu i województwa, jak często również wykracza poza ich obszar. A wszystkich, dla których jest to jeszcze temat nie do końca znany zapraszamy do współpracy i wizyty w Lipnicy!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content