Tradycyjnie w ostatnią niedzielę karnawału w Wiejskim Domu Ludowym w Lipnicy Górnej odbył się Zapustny Przegląd Grup Cygańskich. Wspaniałe widowisko pełne wróżb, humoru, zabawy i śpiewu co roku gromadzi tłumy widzów oraz coraz to większą ilość grup chcących zaprezentować na scenie zwyczaje i obrzędy zapustne.

 

Do udziału w tegorocznej edycji zgłosiło się 10 grup cygańskich: 5 dziecięco-młodzieżowych oraz 5 dorosłych.

 

 

Komisja artystyczna w składzie:

– Stanisław Włodarczyk – przewodniczący komisji,

– Olga Kowalczyk – członek komisji,

– Maria Maśko – członek komisji,

 

po obejrzeniu występów postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:

 

W KATEGORII GRUP DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWYCH:

5  równorzędnych I MIEJSC dla:

– Grupy Cygańskiej ze Świetlicy Wiejskiej w Lipnicy Dolnej,

– Grupy Cygańskiej ze Świetlicy Wiejskiej w Lipnicy Górnej,

– Grupy Cygańskiej ze Świetlicy Wiejskiej w Rajbrocie,

– Grupy Cygańskiej z Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej,

– Grupy Cygańskiej z Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej.

 

W KATEGORII GRUP DOROSŁYCH:

2 równorzędne I MIEJSCA dla:

– Grupy „Impresja” z Lipnicy Dolnej,

– Zespołu Obrzędowego „Górzanie” z Lipnicy Górnej,

3 równorzędne II MIEJSCA dla:

– Zespołu „Razem” z Lipnicy Murowanej,

– Zespołu Pieśni „Raj” z Rajbrotu,

– Grupy Cygańskiej z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lipnicy Murowanej.

 

Ponadto komisja postanowiła przyznać 3 nagrody indywidualne za wokalne prezentacje dla:

– Emilii Krzywda z Grupy Cygańskiej ze Świetlicy Wiejskiej w Lipnicy Górnej,

– Stanisława Hajduka z Zespołu „Razem” z Lipnicy Murowanej,

– Natalii Mleczko z Zespołu Pieśni „Raj” z Rajbrotu.

Na wspólną ostatkową zabawę do Lipnicy Górnej przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Lipnica Murowana – Tomasz Gromala, radni Rady Gminy Lipnica Murowana, sołtysi, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Za pomoc w przygotowaniu przedsięwzięcia składamy podziękowania współorganizatorowi – Kołu Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Górnej. Wszystkim grupom cygańskim, instruktorom i opiekunom serdecznie dziękujemy za kultywowanie pięknego, cygańskiego zwyczaju, wiele dobrych wróżb na przyszłość oraz wspólną, radosną zabawę.

 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content