Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej serdecznie zaprasza dzieci na wakacyjną „Akcję Lato 2020”. Zadanie realizowane będzie w GDK oraz na świetlicach wiejskich, w dwóch edycjach: od 14 do 24 lipca i od 3 do 13 sierpnia. Zajęcia prowadzone będą w wyznaczonych terminach codziennie po 4 godziny, oprócz sobót i niedziel. Ilość dzieci mogących wziąć udział w „Akcji Lato 2020”, zostaje ograniczona do dwunastu osób na każdej placówce, w każdej edycji zadania.

Zapisy na „Akcję Lato 2020”, przyjmowane są telefonicznie w GDK (tel. 146852108), lub u instruktorów na świetlicach wiejskich. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rodzic/opiekun deklaruje udział swojego dziecka w jednym, wybranym przez siebie terminie. Warunkiem udziału dziecka w „Akcji Lato 2020”, jest dostarczenie podpisanego przez rodzica/opiekuna oświadczenia (w załączeniu), do siedziby prowadzonych zajęć, w których dziecko będzie uczestniczyć, lub e-mailem na adres: kulturalipnica@wp.pl, z dopiskiem „Akcja Lato 2020”. Dokument musi być dostarczony najpóźniej w dniu rozpoczęcia każdej z edycji „Akcji Lato 2020”. Niedostarczenie oświadczenia w podanym terminie skutkuje brakiem możliwości przyjęcia dziecka na zajęcia.

„Akcja Lato 2020” przeprowadzona zostanie zgodnie z opracowanymi procedurami bezpieczeństwa  (w załączeniu), obowiązującymi podczas organizowanych zajęć w okresie pandemii COVID-19.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

OŚWIADCZENIE

wakacje2020 GDK Lipnica Murowana

 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content