Czas tak szybko biegnie i w związku z tym wakacje już prawie na finiszu. Zakończyliśmy także czterotygodniowe zajęcia na świetlicach wiejskich realizowane przez Gminny Dom Kultury w ramach „Akcji Lato 2020”. Oferta ciekawego i pożytecznego spędzania czasu wolnego sprawiła dzieciom wiele radości. Uczestnicy brali udział w całej palecie przeróżnych zajęć: zabawy na świeżym powietrzu, gry, konkursy, zawody sportowe, zajęcia plastyczne i wiele innych. Z przyjemnością poznawali tradycje i obrzędy dożynkowe poprzez czynny udział w procesie tworzenia wieńców żniwnych.

W ramach wakacyjnego wydarzenia realizowany był projekt „Wspólnie, bezpiecznie, pomysłowo” z programem profilaktycznym „Nałóg to Twój wróg”, który dofinansowany został ze środków Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach projektu odbyły się pogadanki, prelekcje oraz dwa konkursy międzyświetlicowe: na profilaktyczny spot filmowy oraz plastyczny. Prace konkursowe na każdej świetlicy tworzone były z wielkim przejęciem i zaangażowaniem. Dzieci udowodniły, że ich świadomość na temat zagrożenia, jakie niosą używki jest bardzo dojrzała. Za aktywność, talent, kreatywność, zostały przyznane świetlicom nagrody rzeczowe, których różnorodność sprawiła dzieciom ogromną radość.

Zapraszamy do obejrzenia galerii, a z dziećmi zobaczymy się już za rok ze świeżymi pomysłami, gotowi na nowe kulturalne przygody.

G A L E R I A

ŚWIETLICA WIEJSKA LIPNICA DOLNA              ŚWIETLICA WIEJSKA BORÓWNA

76 GDK Lipnica Murowana           6 GDK Lipnica Murowana

ŚWIETLICA WIEJSKA LIPNICA GÓRNA    ŚWIETLICA WIEJSKA LIPNICA MUROWANA

dsc03076 GDK Lipnica Murowana           dsc 0042 GDK Lipnica Murowana

                                      ŚWIETLICA WIEJSKA RAJBROT

                                16 GDK Lipnica Murowana

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content