Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej serdecznie zachęca do udziału w wyjątkowym, pielęgnującym tradycję wydarzeniu jakim jest Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego. Pięknie zapraszamy dzieci, młodzież, seniorów oraz całe rodziny. Gorąco zachęcamy, by w szranki stanęły gminne instytucje, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, zespoły i grupy obrzędowe, grupy przedszkolne bądź klasy wraz z wychowawcami. 

W Niedzielę Palmową, która w tym roku wypada 24 marca, już od godziny 7:30 rano na zabytkowy, średniowieczny rynek, przez lipniczan wszystkich pokoleń oraz gości przynoszone są konkursowe palmy, wykonane z wikliny i ozdobione jak tradycja każe: kwiatami, wstążkami, zimozieloną roślinnością. Wykonawcy muszą przestrzegać kryteriów określonych w regulaminie.

Palmy do konkursu można zgłaszać w pięciu kategoriach:

– palmy dziecięce – do 3 metrów wysokości, oceniane na bieżąco w Biurze Organizacyjnym

– palmy niskie – powyżej 3 metrów do 7 metrów wysokości

– palmy średnie – powyżej 7 metrów do 14 metrów wysokości

– palmy wysokie – powyżej 14 metrów do 22 metrów wysokości

– palmy najwyższe – powyżej 22 metrów wysokości.

Dopiero moment postawienia palmy przesądza o jej udziale w konkursie. Stawianie palm jest najbardziej magicznym i widowiskowym momentem. Dotyczy to zwłaszcza najwyższych palm, których twórcy muszą wykazać się niezwykłym kunsztem i precyzją. Regulamin określa, że stawianie palmy musi odbywać się w sposób naturalny, za pomocą siły ludzkich mięśni, lin, wideł, bez użycia mechanicznych dźwigów i wyciągarek. Palmy, które złamią się podczas stawiania (bo niestety i tak się zdarza) są eliminowane z konkursu. Wykonawca może jednak odciąć część złamaną, ponownie poddać palmę ocenie i mierzeniu, a następnie ją postawić.  Komisja musi ocenić w tym dniu średnio 70 palm. Królujący nad Lipnicą las wiklinowych „drzewek” zachęca przyjezdnych do ich podziwiania, jak również do poznania techniki ich wykonywania.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content