„Śliwkowy Konkurs Kulinarny” organizowany jest po raz ósmy przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku’. Jego celem jest promocja obszaru stowarzyszenia poprzez wyłonienie najciekawszych potraw z wykorzystaniem (świeżych, suszonych, mrożonych etc.), a także zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności tradycji kulinarnych.

Konkurs adresowany jest do osób zamieszkałych na obszarze Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” tj. z gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są wg ustalonych terminów (załącznik nr 2 do Regulaminu) osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub maila: biuro@nasliwkowymszlaku.pl Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce od lipca do września podczas lokalnych imprez plenerowych na obszarze wszystkich gin należących do stowarzyszenia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.nasliwkowymszlaku.pl oraz w biurze stowarzyszenia (tel. 14 6844 549). Najbliższy konkurs odbędzie się podczas Dni Gminy Gnojnik w dniu 1 lipca 2018 r. Karty zgłoszeniowe przyjmowane będą do 28 czerwca 2018 (czwartek).

Serdecznie zapraszamy do udziału!

REGULAMIN ŚLIWKOWEGO KONKURSU KULINARNEGO

KARTA ZGŁOSZENIA – ŚLIWKOWY KONKURS KULINARNY

PLAKAT- ŚLIWKOWY KONKURS KULINARNY

HARMONOGRAM IMPREZ PLENEROWYCH ROZSTRZYGAJĄCYCH KONKURS

 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content