Gminny
Dom
Kultury

w Lipnicy
Murowanej

AKTUALNOŚCI

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA SEMINARIUM KOLĘDOWE

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA SEMINARIUM KOLĘDOWE

Serdecznie zapraszamy instruktorów grup kolędniczych, kolędników, członków komisji konkursowych przeglądów kolędniczych, pracowników instytucji kultury, nauczycieli, przedstawicieli zespołów obrzędowych, muzyków oraz inne osoby zainteresowane, na seminarium naukowe pn. „Kolęda – wierność tradycji w stroju, gwarze, widowisku i muzyce”, które odbędzie się w dniu 27 października 2023 r. w Lipnicy Górnej – Hotel i Gospoda „Pod Kamieniem” Lipnica Górna 304, 32-724 Lipnica Murowana. W programie seminarium wykłady z udziałem specjalistów, prelekcje oraz warsztaty praktyczne. Wydarzenie poświęcone będzie zagadnieniom obrzędowości ludowej związanej z okresem Bożego Narodzenia, inspirowaniu aktywnych form udziału w teatrze ludowym, muzyce polskich kolęd i pastorałek, interpretacji zwyczajów...

Partnerzy

MKiDN GDK Lipnica Murowana
nck GDK Lipnica Murowana
na sliwkowym szlaku GDK Lipnica Murowana
Logo Małopolska GDK Lipnica Murowana

PARTNER GŁÓWNY

  

PSKS Lipnica Murowana GDK
Zespół Parków Krajobrazowych GDK Lipnica Murowana GDK
UG Lipnica Murowana  GDK
MCK SOKÓŁ GDK Lipnica Murowana

MULTIMEDIALNY KATALOG

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content