Gminny
Dom
Kultury

w Lipnicy
Murowanej

AKTUALNOŚCI

OSP LIPNICA DOLNA Z NOWYM WYPOSAŻENIEM

OSP LIPNICA DOLNA Z NOWYM WYPOSAŻENIEM

Ochotnicza Straż Pożarna z Lipnicy Dolnej zrealizowała zadanie pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji imprez kulturalnych w gminie Lipnica Murowana” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. We wszystkich etapach projektu pomocą i wsparciem służył Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej. Realizacja zadania obejmowała zakup garderoby galowej dla członków Strażackiej Orkiestry Dętej z Lipnicy Dolnej oraz mebli plenerowych (stołki i stoły) i stołów konferencyjnych do WDL „Kasztan” w Lipnicy Dolnej. Zakupiony asortyment wpłynie pozytywnie na poprawę wizerunku zespołu oraz wyposażonego w nowe meble budynku. Cieszymy się z pozyskanego, unijnego dofinansowania i mamy...

Partnerzy

MKiDN GDK Lipnica Murowana
nck GDK Lipnica Murowana
na sliwkowym szlaku GDK Lipnica Murowana
Logo Małopolska GDK Lipnica Murowana

  

PSKS Lipnica Murowana GDK
Zespół Parków Krajobrazowych GDK Lipnica Murowana GDK
UG Lipnica Murowana  GDK
MCK SOKÓŁ GDK Lipnica Murowana

MULTIMEDIALNY KATALOG

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content