O Panie, Ty mnie kochasz do tego stopnia, że narażając swoją chwałę, przyszedłeś do nas jako człowiek "całkowicie bezsilny", ale "wszechpotężny Miłością".

                                                                       - Michel Quoist -

Pięknych Świąt, przepełnionych radością z narodzenia Pana.