Napisany przez Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej wniosek "Wiklinowe tradycje - 55 Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego" do Programu Ministra - "Dziedzictwo kulturowe - kultura ludowa" został pozytywnie rozpatrzony przez Ministra Kultury oraz dofinansowany kwotą 25 000,00 zł.